Bezplatná online strategická RPG hra
Beta v1.0
SK server 1
Registrovaných:19513
Online:0
Pravidlá a podmienky hrania
10.januára.2010
V tomto dokumente budú detailne popísané pravidlá a podmienky hry.
Pravidlá neupravené v dokumente sa riadia príslušnou legislatívou rezidenčnej krajiny tak prevádzkovateľa hry, ako aj hráča.
Nakoľko je zatiaľ hra v beta teste, podmienky sú minimalistické a nasledovné:

1. Prevádzkovateľ hry Niborea neručí za žiadne priame alebo nepriame dôsledky hrania tejto hry.
2. Hráči berú na vedomie, že hra pravdepodobne obsahuje množstvo chýb a sú povinní ich oznámiť prevádzkovateľovi a nesmú ich zneužívať vo svoj prospech.
3. Hráči hrajú ako slušní ľudia a nie ako hovädá.
4. Multi účty nie sú zakázané, ale ani nijak zvlášť podporované.
5. V rámci kontinentu si hráči môžu dohodnúť vlastné pravidlá spolunažívania, na ktoré dohliada Vládca kontinentu. Napríklad môžu zakázať mulťáctvo.
6. Zakladať si vazalské účty za účelom získavania drahokamov je zakázané, takéto vazalské účty budú zrušené a patrónskemu účtu budú drahokamy odobraté. V prípade opakovania bude zrušený aj patrónsky účet a to bez náhrady.
7. Keď niečo neviete, treba sa spýtať na chate, fóre, svojho patróna a podobne. Príručka a FAQ bude k dispozícií po dokončení hry, aby sme ju neprepisovali dookola.