Bezplatná online strategická RPG hra
Beta v1.0
SK server 1
Registrovaných:19513
Online:0
In-game novinka
2014-09-23 21:13
V novembri prde k dramatickmu preceovaniu vetkho, o stoj Drahokamy. Niektor veci si cenu podria, mnoh ale zdraej. Stav neminutch Drahokamov na te sa v okamihu preceovania zdvojnsob, aby ste neboli ukrten vzhadom k tomu, e ste svoje nkupy realizovali v starej a nie novej situcii. V kadom prpade, ak mte o nieo zujem, doporuujeme kpi to do konca oktbra za aktulne ceny. Zmena cien je prvm krokom v srii zsadnejch zmien hry v najbliom roku.